פרשת שבוע מפי הרב עמוס

פרשת שבוע מפי הרב עמוס

היו אדירים בתורה לא מדבר על בלעם שהיתה בחינת נבואתו קרובה למשה רבינו אבל על גחזי כתוב גיבור בתורה על דואג ואחיתופל הזה הוא החשוב ביותר לכן החודש הזה לכם נוסיף הגמרא אומרת במסכת עירובין דף י"ג שש

read more

שיעור תורה מפי הרב עמוס בן נון

היו ראשי הסנהדראות קידוש החודש של בית הדין נוסיף הגמרא אומרת במסכת עירובין דף י"ג ששני שנים ומחצה נחלקו בית שמאי ובית הלל הללו אומרים הלכה כמותנו והללו אומרים הלכה כמותנו יצאה בת קול ואמרה אלו

read more